LAM EGYETEMI ÖSZTÖNDÍJ A 2015/2016-OS TANÉVRE

A LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Részvénytársaság által évente felajánlott 1-1 szakmai ösztöndíj egyetemi hallgatók számára, a megadott szakterületen.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A LAM Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) célja a hazai, magyar nemzetiségű értelmiség kinevelésének a segítése egy hagyományosan keresztényi és polgári értékrend szellemében.

TUDOMÁNYTERÜLET, KATEGÓRIA

Pályázni az agrártudomány (állategészségügy), illetve a közgazdaság tudományterületén lehet, a szaknak megfelelően, a megadott témakörökben. Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat!

 

További információk a LAM Alapítvány honlapján:

http://www.lamilieni.ro/252/

forrás: gmt.partium.ro