Disszertáció

Disszertáció  időbeli ütemezése

 • Témavezetővel egyeztetett témaválasztás

  • 2022. január 21., 15 óráig nyári államvizsgázóknak

  • 2022. március 31., 15 óra az őszi államvizsgázóknak

  • A végzősök utolsó szemeszterének a beosztásáról:

  •  szorgalmi időszak: 2022 február 28-április 14

  •  szünidő: 2022  április 15-április 24

  • szorgalmi időszak: 2022 április 25-május 29

  • államvizsga/disszertáció előkészítési időszaka: 2022 május 30-június 11

  • kollokvium időszak: 2022 május 30-június 11

  • vizsgaidőszak : 2022 június 13-június 25,

  • pótvizsgaidőszak/ likvidáló szesszió: 2022 június 27-július 1, 

  • plágiumellenőrzés: 2022 június 13-24

  • Jelentkezési határidő a nyári disszertációra: 2022 július 1, 15 óra.

  •  Disszertáció időpontja : 2022. július 7. 

  • Az disszertáció dossziét kérjük a jelentkezési határidő lejártáig elektronikusan elküldeni a gtk@partium.ro címre. (államvizsga dolgozat a fedőlappal együtt egyetlen pdf formátumban, valamint az alábbi mellékletek). Az e-mail tárgyában feltétlenül tüntessék fel a nevet és a szakot, a dokumentumokat is a saját nevükkel nevezzék el, hogy beazonosíthatóak legyenek, az e-mailben is tegyék egyértelművé, hogy ki és mit küld (Pl. Vízi_Szilveszter_plágium.pdf).

Dosszié tartalma

 • Disszertációra való jelentkezési nyomtatvány kitöltve, aláírva minden témavezető oktató és a jelentkező által – a jelentkező kitölti, továbbítja az oktatónak, aki tudomásul veszi és beküldi a titkárságra
 • A disszertáció egy spirálozott VÉGLEGES példánya – a disszertációt idén nem kell kinyomtatni, be kell küldeni egyetlen pdf formátumban
 • A témavezető tanár értékelése – a témavezető kitölti és beküldi a titkárságra
 • Plágiumról szóló nyilatkozat - a tanár kuldi el a titkárságnak
 • Plágiumellenőrző szoftver használatát igazoló jelentés  (lásd lentebb Plágiumellenőrző szoftver használata dokumentumot) – Az államvizsga dolgozat végleges változatát június 14-július 02 között el kell küldeni a konyvtar@partium.ro címre egyetlen word dokumentumban plágiumellenőrzésre. Az ellenőrzés után kapnak egy jelentést a témavezetővel együtt, amennyiben a témavezető jóváhagyja, beküldi a tikárságra a jelentést
 • Aláírt és kitöltött elbocsátó nyilatkozat – ezzel semmi tennivaló nincs, mert a pénztár, könyvtár, kollégium leküldi a titkárságra a tartozók listáját, akik értesítést kapnak. Ezeket rendezni kell, akinek tartozása van, attól nem fogadnak el jelentkezést.
 • Érettségi diploma, eredeti példány – a titkárság e-mailben informálta a hallgatókat az ezzel kapcsolatos tennivalókról
 • Egyetemi diploma, eredeti példány – a titkárság e-mailben informálta a hallgatókat az ezzel kapcsolatos tennivalókról
 • Közjegyző által hitelesített születési bizonyítvány, egy példány– a titkárság e-mailben informálta a hallgatókat az ezzel kapcsolatos tennivalókról
 • Közjegyző által hitelesített házassági bizonyítvány, egy példány (névváltoztatás esetén) – a diploma átvételekor kell majd leadni
 • Két darab igazolványkép – a diploma átvételekor kell majd hozni
 • Nyelvvizsga igazolás, eredeti példány – szkennelve csatolniuk kell a leadandó dokumentumokhoz (mesterisek esetében, amennyiben a dossziéjuk már tartalmazza, akkor ezzel nem kell foglalkozni, akik azóta nyelvvizsgáztak, küldik a többi dokumentummal együtt szkennelve)
 • Vizsgadíj befizetéséről szóló nyugta, eredetiben (idei végzősöknek nyári államvizsgán 300 lej, ősszel 600 lej, régebben végzetteknek 900 lej – 
 • – a befizetés elektronikusan a https://payment.partium.ro/ oldalon keresztül történik, a felületen feltétlenül az Államvizsga díj opciót válasszák. A jelentkezési dokumentumokhoz csatolni kell a befizetést igazoló email másolatát vagy egy képernyőfelvételt a sikeres átutalásról. Fontos, hogy helyesen adják meg az e-mail címüket, amikor utalnak.  
 • A munkaerő-piaci helyzet a végzés pillanatában – az erre vonatkozó nyomtatványt a többi dokumentummal együtt csatolni kell a dossziéhoz, kitöltve (nem kell külön nyomtatni, aláírni és szkennelni)
 • Alumni nyilatkozat – az erre vonatkozó nyomtatványt a többi dokumentummal együtt csatolni kell a dossziéhoz, kitöltve (nem kell külön nyomtatni, aláírni és szkennelni)
 • Hozzájáruló nyilatkozat az államvizsga rögzítéséhez – nyomtatva, aláírva és szkennelve csatolni a dossziéhoz a többi dokumentummal együtt

Dossziét csak az adhat le, akinek minden jegye megvan. Hiányos jelentkezéseket nem fogadunk el!

Disszertáció megszervezése és ütemezése

Letölthető dokumentumok