Államvizsga

Államvizsga időbeli ütemezése:

 • Témavezetővel egyeztetett témaválasztás: 2019. január 14, 15 óráig nyári államvizsgázóknak, illetve  2019. március 4, 15 óra az őszi államvizsgázóknak

Dolgozatok leadási határideje: július 4., 15 óra (nyári államvizsgázóknak)​

 • Dossziék tartalma: 

​- Az államvizsga dolgozat, egy bekötött VÉGLEGES példánya, plusz egy CD, amely csak az államvizsga dolgozatot tartalmazza a fedőlappal együtt egyetlen pdf formátumban (a védéshez szükséges kísérő szöveget és bemutatót nem).

- A témavezető tanár értékelése (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál)

- Plágiumról szóló nyilatkozat kitöltve, aláírva (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál).

A két dokumentum nélkül nem vesszük át a dolgozatokat és CD-ket!

Államvizsga, ill. disszertáció időpontja: 2019. július 9.

 

A dosszié az alábbi iratokat tartalmazza:

 • Aláírt és kitöltött elbocsátó nyilatkozat (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál).
 • Érettségi diploma, eredeti példány.
 • Egyetemi diploma, eredeti példány.
 • Közjegyző által hitelesített születési bizonyítvány, egy példány.
 • Közjegyző által hitelesített házassági bizonyítvány, egy példány (ha névváltoztatás történt).
 • Két darab igazolványkép.
 • Nyelvvizsga igazolás, eredeti példány.
 • Az államvizsga díj befizetéséről szóló nyugta, eredetiben.
 • Államvizsgára való jelentkezési nyomtatvány kitöltve, aláírva minden témavezető oktató és a jelentkező által (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál).
 • Irattartó (dosar plic)

Dossziét csak az adhat le, akinek minden jegye megvan!

Javasolt disszertációs dolgozat témák:

szakdolgozat-temak-2018-19.pdf

Disszertációs vizsga metodológiája:

allamvizsga-es-disszertacio-metodologia-2018-2019.docx

eloterjesztes-a-magiszteri-szak-allamvizsgajara-ma.docx

Disszertációs dolgozat elkészítésének metodológiája:

szakdolgozat-metodologia-2019-ba-ma.docx

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési lap:jelentkezesi-lap-mesteri.doc

Elbocsátó nyilatkozat:elbocsatonyilatkozat.doc

Értékelőlap:ertekelolapmesteri.doc

Plágiumról szóló nyilatkozat:plagium.doc